MEĐUNARODNI PROJEKTI NA POMORSKOM FAKULTETU U RIJECI

 

Prvi doticaj Pomorskog fakulteta s međunarodnim projektima financiranima iz fondova Europske unije bio je kroz projekte METHAR i CAMET u okviru 4. Europskog okvirnog programa (FP4). Kasnije, slijedi sudjelovanje na nizu projekata financiranih iz Programa zajednice (FP5, FP6, FP7, Tempus i IPA CBC).

Djelovanje Pomorskog fakulteta na međunarodnim projektima odvija se realizacijom i sudjelovanjem nastavnika i djelatnika u projektima povezanim s upravljanjem i organizacijom pomorskog prometa te održivog transporta općenito kao i u području unapređenja obrazovanja u području pomorstva. Do danas Pomorski fakultet i njegovi zaposlenici bili su uključeni na 25 međunarodnih projekata.

Pomorski fakultet u Rijeci trenutno je vodeći partner na projektu Avoiding Collisions At Sea (ACTS) te projektni partner na Europskom projektu TRECVET Core Curriculum for Skippers of Small Commercial Vessels (TCC-SCV). ACTS projekt financiran je iz sredstava Europske unije odnosno Programa za cjeloživotno učenje -LIFELONG LEARNING PROGRAMME, potprograma Leonardo da Vinci, aktivnosti Prijenos inovacije (ToI). Također, fakultet kao konzultant sudjeluje na BALMAS - Ballast Water Management System for Adriatic Sea Protection, i INTERMODADRIA- Supporting intermodal transport solutions in the Adriatic area projektima financiranim od EU.

Također, Pomorski fakultet očekuje rezultate nekoliko prijavljenih projekata na tekuće programe Europske zajednice te je u tijeku priprema za strukturne i regionalne fondove. 

U narednom razdoblju, osnovni ciljevi institucije su intenzivni razvoj u okviru programa EU-a i drugih međunarodnih programa te povećanje uključenosti svih zaposlenika fakulteta u radu na međunarodnim projektima. Navedeno slijedi strateške odrednice Sveučilišta u Rijeci s ciljevima većeg uključivanja u Europski istraživački prostor i prostor visokog obrazovanja kroz aktivno sudjelovanje na međunarodnim, stručnim i znanstvenim projektima.