Alumni

Početna

Dobrodošli na stranice ALUMNI kluba Pomorskog fakulteta u Rijeci!!
ALUMNI klub osnovan je radi jačanja ugleda Fakulteta, promicanja njegove tržišne prepoznatljivosti i tradicije, povezivanja bivših studenata s matičnom institucijom, te povezivanja studenata s tržištem rada. Začetak ALUMNI kluba datira od 6. prosinca 2010. godine kada je u Mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja održana osnivačka Skupština.


Od travnja 2018. godine znatno su povećane aktivnosti i angažman novog koordinatora i brojnih suradnika Kluba. Jedan od najvrjednijih uspjeha upravo je uspostavljanje bliske suradnje s brojnim poslovnim subjektima iz pomorske privrede i brodarskih tvrtki u kojima rade bivši studenti Fakulteta. Kompanije uvelike podržavaju rad Fakulteta što se ogleda angažiranjem bivših studenata, omogućavanjem studentske prakse, sudjelovanjem na zajedničkim projektima ili omogućavanjem zapošljavanja. Kvalitetan rad ALUMNI kluba potvrđuje se pozitivnim povratnim informacijama studenata.

U sklopu djelovanja, ALUMNI klub osmišljava popularno-stručna predavanja bivših studenata Fakulteta, stručnjaka iz prakse i nastavnika Fakulteta, koji svoja poslovna i životna iskustva prenose mlađim naraštajima.

Praćenje bivših studenata u njihovom zapošljavanju te praćenje njihovih karijera, još su neke od aktivnosti koje Klub provodi u svojem djelovanju. Ostajanje s njima u kontaktu pridonosi da se sadašnjim studentima približe iskustva koja su alumniji stekli tijekom profesionalne karijere, da se aktivnim studentima pruži pomoć tijekom studija, ali isto tako da ih se usmjeri i pomogne u kasnijoj profesionalnoj karijeri.


Bivši studenti o fakultetu
Svojim dostignućima i priznanjima u pomorstvu, članovi Alumni kluba uspješno promiču ugled Pomorskog fakulteta u Rijeci širom svijeta. Oni su ponosni na svoj Fakultet pa se njemu često vraćaju, kao predavači u nastavi i programima izobrazbe, suradnici na projektima ili savjetnici u područjima u kojima su usko specijalizirani. Brojni od njih ostvarili su zavidne profesionalne karijere, kako na brodu, tako i na kopnu. Ovo su izjave nekih od njih, a povodom obilježavanja 70 godina postojanja Pomorskog fakulteta.Brojni su bivši studenti Pomorskog fakulteta ostvarili zavidne profesionalne karijere, kako na brodu, tako i na kopnu. Ovo su izjave nekih od njih.Denis Bonetta, kap., zapovjednik polarnog LNG tankera

Otišao sam dalje da bih došao bliže. Nije bilo lako, ali nisam požalio… Želim sve najbolje svim bivšim i sadašnjim djelatnicima, posebno profesorima, koji su svoje znanje i vještine prenijeli na nas studente, a ja sam jedan od njih.

Dr. sc. Jakov Karmelić, direktor CMA CGM CROATIA d.o.o.

Kao što je moj život vezan uz more, tako su moji životni putevi isprepleteni s Pomorskim fakultetom u Rijeci. Nažalost, nisam imao privilegiju biti redovni student, već sam ustrajno uz plovidbu učio, polagao ispite, stjecao stručne brevete, a potom, uz rad, u srednjoj životnoj dobi, stekao i titulu doktora znanosti. Brojne sam ispite pripremao u toploj fakultetskoj knjižnici.
Kada u radnim tijelima FONASBA-e (The Federation of National Association of Ship Brokers and Agents) ili kao IMO Maritime Ambassador imam priliku raspravljati o raznim pitanjima iz pomorskog gospodarstva, a posebno o edukaciji, onda time u svijetu promičem i sve vrijednosti Fakulteta, učenost mojih profesora od kojih sam upijao znanja kao i postignuća sadašnjih generacija.
Zahvalan sam Fakultetu što mi je omogućio da svoja radna i stručna iskustva mogu prenositi novim generacijama studenata. U takvom inspirirajućem okruženju i ja se osjećam mlađim.

Dean Rodin, dipl. ing., potpredsjednik kompanije MAERSK

Moja veza s Pomorskim fakultetom u Rijeci indirektno počinje pred više od 40 godina. Naime, zbog obiteljske tradicije pomorstvo je bilo naša svakodnevica, tako da se niti u jednom trenutku nikad nisam dvoumio što ću studirati i gdje će se provesti akademsko obrazovanje. Direktna veza s Fakultetom započinje prije 26 godina, 1993., kada sam upisao studij nautike i od onda do danas traje neprekidno.
Sam studij i ime Fakulteta i Sveučilišta i svi temelji koje sam tamo uspostavio, pomogli su mi doći do ovdje gdje sam danas. Svi možemo biti ponosni na ono što Pomorski fakultet u Rijeci predstavlja ne samo u Republici Hrvatskoj, nego i u cijelom svijetu. Nadam se da će se moja suradnja s Fakultetom nastaviti i dalje te da se neće samo gledati koliko je taj Fakultet mogao pomoći meni kroz sve te godine nego i koliko ja danas mogu vratiti Fakultetu i pomoći da se on i dalje razvija.

Marin Škufca, dipl. ing., direktor logističke tvrtke

70 godina Pomorskog fakulteta u Rijeci prekrasna je obljetnica, ali u današnjem, vrlo dinamičnom svijetu, ona može malo značiti. Međutim, energija, entuzijazam i želja za stalnim usavršavanjem koju svakodnevno vidim kod djelatnika Fakulteta jamstvo je uspjeha koji će donijeti puno novih obljetnica.
Pomorski fakultet i tvrtka u kojoj radim ostvarili su suradnju upravo kroz aktivnost i želju Fakulteta da još bliže prati zbivanja na volatilnom i dinamičnom tržištu. Pomorski fakultet u Rijeci svojim pristupom odskače od hrvatskog prosjeka i ide u korak sa stranim ustanovama. Kao bivši student, i sada vanjski suradnik, ponosan sam biti dijelom i ove obljetnice, ali i Pomorskog fakulteta u Rijeci općenito.

Srđan Milošević, zapovjednik

Pomorski fakultet u Rijeci je bio moja prva poveznica s ovim čudesnim svijetom pomorstva koji je sada dio mene.

Hrvoje Marušić, dipl. ing., menadžer i konzultant

Kroz brojna iskustva u inozemstvu, imao sam priliku spoznati koliki ugled hrvatski pomorci uživaju gdje god da sam boravio, te mogu s uvjerenjem reći da su oni vrlo dobri ambasadori naše zemlje. To je zasigurno i rezultat kvalitete i širine obrazovanja koje im pruža Pomorski fakultet u Rijeci, koji na taj način doprinosi međunarodnom ugledu Republike Hrvatske. Obrazovanje koje sam osobno stekao na Pomorskom fakultetu u Rijeci, te radna disciplina koju sam stekao na brodu, bili su izuzetno kvalitetna priprema za poslove i dužnosti koje sam obnašao u javnoj upravi, a koje su zahtijevale multidisciplinaran pristup, te orijentiranost prema praktičnim rješenjima. Kvaliteta i širina primljenog obrazovanja, posebno su došle do izražaja u obnašanju dužnosti veleposlanika, koja zahtijeva vrlo široku lepezu znanja, prilagodljivost sugovornicima i situacijama te fleksibilnost u rješenjima.
Znanje koje sam stekao na Pomorskom fakultetu u Rijeci, omogućilo mi je da s puno većom dozom razumijevanja prepoznajem nove trendove i prilike za znanstvenu i gospodarsku suradnju između Hrvatske i Norveške. Također, pomorski backgound mi je otvorio mnoga vrata, obzirom na izuzetan ugled i utjecaj koji pomorska struka ima u zemljama poput Norveške.
Sve u svemu, iz današnje perspektive, bez ikakve sumnje bih ponovo odabrao upravo Pomorski fakultet u Rijeci.

Donatan Balog, kap., zapovjednik LNG broda

Kao treća generacija studenta Pomorskog fakulteta u Rijeci u mojoj obitelji, sa zadovoljstvom mogu reći da je stečeno znanje formiralo moje profesionalne interese u pomorskoj industriji i značajno doprinijelo mojoj karijeri. Također smatram neophodnim podijeliti svoja iskustva stečena dugogodišnjim djelovanjem u specifičnoj grani pomorske industrije kroz suradnju s Fakultetom te mladim ljudima koji tek traže svoj profesionalni put. Cijelom kolektivu Pomorskog Fakulteta u Rijeci upućujem iskrene želje da i dalje stvaraju kvalitetne i uspješne kadrove koji djeluju u svim segmentima pomorske industrije na svjetskom tržištu.

Nikolina Ugrin, dipl. ing., menadžerica logističke kompanije

Pomorski fakultet u Rijeci upisala sam s vizijom da će jednoga dana moje polje djelovanja biti uže ili šire vezano uz struku. Tada nisam imala predodžbu kojim putem bih mogla krenuti, ali me uvijek vodila ljubav prema Rijeci kao lučkom gradu i pogled na brodove koji su svakodnevno prometovali lukom. Studentski dani bili su mi ispunjeni u stjecanju novih znanja, a prije svega u aktivnostima koje je studiranje na Fakultetu pružalo. Imala sam sreću da mi se vizija ostvarila te sam u šest godina vođenja ureda Maersk Croatia imala priliku aktivno sudjelovati u razvoju kontejnerskog prometnog pravca preko luke Rijeka te surađivati sa svoji matičnim, Pomorskim fakultetom u Rijeci, kroz predavanja, sudjelovanje u radu Alumni udruženja Fakulteta kao i kroz zapošljavanje diplomanata.
Nadam se da će budućnost donijeti još bolju perspektivu današnjim studentima, priliku da stječu kvalitetno znanje kao pretpostavku za rad i usavršavanje, a svojom stručnošću postati nosioci daljnjeg razvoja i prosperiteta luke, grada te naposljetku i šire gospodarske zajednice.

Dr. sc. Aleksandar Vorkapić, upravitelj stroja na LNG tankeru

Na Pomorskom fakultetu u Rijeci završio sam diplomski i doktorski studij te odnedavno postao suradnik na Zavodu za brodsko strojarstvo i energetiku. Aktivno plovim u svojstvu upravitelja stroja na brodovima za prijevoz ukapljenoga prirodnog plina, a znanja stečena cjeloživotnim obrazovanjem te ona usvojena putem programa izobrazbe pomoraca pomogla su mi kod prevladavanja brojnih izazova kroz koja sam prolazio obavljajući postavljene zadatke. Iz mojega iskustva, pomorci koji su prošli kroz obrazovanje i usavršavanja na Pomorskom fakultetu u Rijeci uvijek su bili visoko konkurentni na pomorskom tržištu rada u svijetu.Studenti o ALUMNI klubu
"Poštovani profesore, Prije svega, hvala na e-mailu... Asistentima, a pogotovo kadetima je sve teže naći taj prvi ukrcaj pa je svakako pohvalno da Fakultet pomogne na ovaj način. Prvi puta sam se ukrcao početkom 2018. godine… i dalje sam na toj kompaniji, položaj ETO. Zapravo, upravo sjednim na aerodrromu u Zagrebu i čekam let! Lijepi pozdrav profesore"


"Hvala još jednom, što ste mi sredili ukrcaj i hvala Fakultetu što se o tome brine. "


"Profesore još jednom hvala vam za sve što ste učinili, te za unazad tri godine i nadam se da ćemo se još viđati."


"… Jako je lijepo vidjeti da se Fakultet brine za studente i nakon završetka studija. "


"Zahvaljujem Vam što ste me uvijek imali na umu i niste nas napustili nakon diplome. "


"Poštovani, Isprike na nejavljanju, da sam bio na razgovoru u CMA Ships Hrvatska... s kojima ste me Vi spojili. U dogovoru s njima sam sve dalje uradio. Hvala još jednom, što ste mi pomogli ukrcati se i hvala Fakultetu što se o tome brine."


"Poštovani profesore Žuškin, Koristim priliku da Vam javim kako sam našao ukrcaj u kompaniji CMA CGM na brodu CMA CGM Loire. Zahvaljujem Vam što ste me uvijek imali na umu i niste nas napustili nakon diplome. S poštovanjem…"

ALUMNI KLUB – UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA POMORSKOG FAKULTETA
Koordinator ALUMNI kluba: doc. dr. sc. Srđan Žuškin, e-mail: szuskin@pfri.hr / alumni@pfri.hr
MEDUSA
Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda (ESF)
Sadržaj ove publikacije / emitiranog materijala isključiva je odgovornost Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
http://www.medusa-project.eu